Czas dostawy to od 45 do 90 minut.
Jednakże ze względów na duże ilości zamówień czas może się wydłużyć.


Minimalna kwota dostawy uzależniona jest od strefy, w której znajduje się adres pod jaki mamy dostarczyć zamówienie.

Strefa 1 – 7-15 zł

Strefa 2 – 10-25 zł

Strefa 3 – 20-25 zł