Hoso Maki Awokado 8 szt.

13,00 

Hoso Maki Awokado